Monday, October 29, 2007جنبش دانشجوئی آذربایجان و فقد سمبل
-------------------------------------------------------------------------------
احسان آستارالي
-------------------------------------------------------------------------------

در طول تاریخ اکثر جنبشهای اجتماعی و سیاسی دارای سمبل خاص خود بوده اند با آن سمبل شناخته شده اند و بیشتر انقلابات در کشورهای مختلف دارای سمبل خاص خود بوده اند. امروزه هم انقلابات رنگی هر کدام در کشوری خاص با سمبلی خاص شناخته شده اند در اکراین رنگ نارنجی، در گرجستان گل رز یا رنگ سرخ، این رنگها سمبل این انقلابات و جنبشها بوده اند.

هر جنبشی که دارای سمبل باشد و این سمبل در بین طرفدران و مردم عادی عمومیت یابد جنبش به راحتی با این سمبل به میان ملت می رود و ملت هم با دفاع از این سمبل از جنبش طرفداری می کنند و زورگویان را عقب می رانند.

چرا سمبل؟


بسیاری خواهند پرسید سمبل به چه درد جنبش دانشجوئی آذربایجان خواهد خورد؟ آیا در این برهه نیازی به سمبل وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالها باید کارکرد و عملکرد سمبل جنبشها و حرکتها گذشته و حال ملل دیگر بررسی شود و نقش آن در پیشبرد اهداف جنبش مورد تحقیق قرار گیرد. با نگاه به جنبشها و حرکتهای اجتماعی گذشته و حال در جهان به راحتی در می یابیم که هر جنبشی که دارای سمبل تاثیر گذاری بوده توانسته به راحتی در دل مردم جای باز کند و هواداران بسیاری را برای خود دست و پا کند. حتی در تاریخ آذربایجان قیام خرم دینان با لباس سرخ که تقریبا می توان گفت رنگ سرخ سمبل آنها بوده توانسته بود طرفدران زیادی را برای دفاع از آذربایجان وا دارد.

با قاطعیت می توان گفت که سمبل “وحدت آفرین” و “متحد کننده” است و همه را برای رسیدن به یک هدف بسیج می کند و قدرت مردم را در یک جا و برای هدفی معین جمع می کند این تجمیع قدرت موجب قدرت گیری جنبش می شود.

علاوه بر آن سمبل در تظاهرات و راهپیمائی های خیابانی اعتماد به نفس افراد را بالا می برد. وقتی همه افراد در پشت یک پلاکارد پارچه ای که سمبل جنبش بر روی آن نقش بسته قرار می گیرند نیروی ایمان و اعتماد به نفس افراد چند برابر می شود. به راحتی می توانند نیروهای انتظامی را به عقب برانند و با حمله گارد ویژه فورا پراکنده نشوند. به عنوان مثال در انقلاب مخملی اکراین همه مردم با برداشتن پارچه ای به رنگ نارنجی و پلاکاردهائی با همین رنگ توانستند همبستگی خود را اعلام کنند و جهان آزاد هم صدای اتحاد آنها را شنید و با آنها همصدا شد.

امروزه اکثر گروه های اجتماعی دارای سمبل خاص خود هستند حتی گروه های ضد اجتماع هم با سمبلهای خود شناخته می شوند، گروه رپ، هوی متال… همه دارای سمبل خاص خود هستند که با این سمبلها برای خود طرفدار جذب می کنند.

فرق سمبل و بایراق

اگرچه بایراق هم خودش یک نوع سمبل است ولی بین بایراق دولتها و سمبل جنبشهای اجتماعی و سیاسی فرق اساسی وجود دارد. بایراق دولتها و کشورها، دارای وجه حقوقی می باشد و بار حقوقی دارد و از طرف جوامع بین المللی پذیرفته شده و نماد یک دولت حقوقی محسوب می شود ولی سمبل یک حرکت سیاسی و اجتماعی اگرچه در آینده می تواند به عنوان پرچم سیاسی یک دولت مورد استفاده قرار گیرد ولی در حال مبارزه برای رسیدن به هدف، دارای بار حقوقی و سیاسی در مجامع بین المللی نیست و فقط برای شناساندن جنبش به دنیا می تواند مثمرو ثمر واقع شود و طرفداران جنبش را متحد کند و حامیان جدیدی برای جنبش بوجود بیاورد.

علامت بوزقورد؟

بسیاری از دوستان با شنیدن نام سمبل برای جنبش دانشجوئی یا حرکت ملی آذربایجان از علامت بوزقورد دفاع می کنند. چرا علامت بوزقورد نمی تواند سمبل ما باشد؟ برای اینکه علامت”بوزقورد” تمثیل کننده آذربایجان جنوبی نمی باشد. امروزه علامت بوزقورد در ترکیه و بسیاری از جاهای دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد برای ما یک سمبلی نیاز است که تمثیل کننده آذربایجان جنوبی باشد و خاص خودمان باشد. اگرچه علامت بوزقورد در تجمعات و راهپیمائی های شهرهای آذربایجان جنوبی استفاده می شود حتی در عروسیها مورد استفاده قرار می گیرد برای همه ما محترم است ولی باید سمبلی خاص جنبش دانشجوئی آذربایجان جنوبی داشته باشیم که با تاریخ آذربایجان جنوبی و فرهنگ آن سازگار باشد. بوز قورد برای همه ملل تورک می باد خاص ما نیست و همچنین این سمبل باید به صورت پارچه و اشکال هنری دیگر هم عرضه شود.

نتیجه گیری

جنبش دانشجوئی آذربایجان به خاطر اینکه در گذشته و حال منسجم عمل کرده و عملکرد موفقی از خود به جای گذاشته و همچنین در این جنبش هیچ نوع ادعای قدرت و مقام و شهرت طلبی وجود ندارد باید جنبش دانشجوئی آذربایجان پرچمدار تحولات نوین در حرکت ملی باشند چنانچه در گذشته بوده اند و با دوراندیشی خاصی در سال گذشته با اعلام ۱۹ اردیبهشت به عنوان “روز دانشجوی آذربایجان” خلاقیت و ابتکار خود را نشان دادند و این بار هم باید گره مشکلات حرکت ملی را باز کنند. اگر جنبش دانشجوئی آذربایجان که در داخل است با درایت و تدبیر یک سمبلی را برای خود انتخاب کنند حرکت ملی آذربایجان و ملت آذربایجان هم که تحت تاثیر جنبش دانشجوئی آذربایجان است سمبل آنها را به عنوان سمبل حرکت ملی قبول خواهند کرد و حرکت ملی هم از این سمبل سود خواهد برد و ما را متحد خواهد کرد.

جنبش دانشجوئی آذربایجان منیت و شهرت طلبی را در خود کشته و همه داشته خود را برای خدمت به ملت عرضه کرده است. برای کارهای خود هم هیچ گونه ادعائی نداشته اند و دست مدعیان قدرت طلب و شهرت طلب را هم از مصادره حرکت ملی آذربایجان کوتاه کرده اند و باید این بار هم نقش خود را خوب بازی کنند. تا مسائل قابل حل(مثلا بایراق) را که عده ای به مشکل لاینحل تبدیل کرده اند و در آینده می تواند برای آذربایجان مشکل ساز باشد حل کنند با اتحاد و انسجامی که در جنبش دانشجوئی آذربایجان وجود دارد می توان امیدوار بود که سمبل وحدت آفرین حرکت ملی آذربایجان را به نام خود ثبت کنند.


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home