Wednesday, June 27, 2007انتخابات خبرگان رهبری و آذربایجان
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بودونچو
--------------------------------------------------------------------------------
مجلس خبرگان طبق قانون اساسی ایران مسول انتخاب ،نظارت و عزل کننده رهبری در ایران است.نهاد رهبری با توجه به اصل 110 قانون اساسی و حاکمییت دینامیکی جمهوری اسلامی ایران در هرم قدرت این کشور قرار دارد.ملت آذربایجان به خاطر مخالفت با نطفه رهبری در ایران که منجر به فاجعه قتل عام آذربایجان در جریان قیام خلق مسلمان شد رابطه خوبی با این نهاد ندارند.نهاد رهبری علاوه بر سیاست های کلی اش در ایران توسط نمایندگان خود در مراکز استانها نیز سیاست های منطقه ای خود را دیکته وبه اجرا می گذرد با آنکه در حقوق اساسی ایران تعریف و جایگاه مشخصی از نماینده ولی فقیه در مراکز استانها نشده است.اما در عمل نماینده ولی فقیه در راس هرم قدرت منطقه ای قرار دارد.در دوران آیت ا.. خمینی دو نماینده وی در آذربایجان در سالهای اولیه انقلاب در تبریز ترور شدند.نماینده سوم امام خمینی در آذربایجان به مضحکه عمومی تبدیل شد.با به دست گرفتن قدرت توسط آیت ا... خامنه ای ،آیت ا...ملکوتی و به قولی نماد مضحکه و رهبری در آذربایجان از قدرت عزل و به جای وی آیت ا.. محسن مجتهد شبستری انتصاب شد.شبستری که به مدد تعصب و غیرتی آذربایجانی شبستری های مقیم تهران نمایندگی مردم تهران در مجلس شورا را نیز بر عهد داشت بعد از سمت نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان تبدیل به یکی از مهره های مهم حاکمیت در آذربایجان برای پیشبرد سیاست های حکومت تهران در آذربایجان شد.در اولین اقدام پراتیکی آیت ا...شیستری در برخورد با آذربایجان "ساز عاشیقی" آذربایجان به پرچم آمریکا پیچیده شده و در نماز جمعه تبریز به آتش کشیده شد.در دومین اقدام در جریان انتخابات 1375 مجلس شورای اسلامی در تبریز کاندیدای مورد حمایت حرکت ملی آذربایجان (دکتر چهرگانی)از جریان انتخابات کنار گذاشته شد.

با عمیق شدن حرکت ملی آذربایجان و برگزاری گنگره ملی آذربایجان در قلعه بابک دوباره نهاد رهبری مستقیماً وارد صحنه شد.شبستری از سال 1381به صورت مستقیم به جریان بابک،شخص بابک و شرکت گنندگان در گنگره در نماز جمعه حمله کرد.با خط دهی سرکوب و کنترل گنگره از طرف نهاد رهبری و به دست نماینده اش در آذربایجان قلعه بابک در ایام گنگره تبدیل به پادگان نظامی نظامیان و شبه نظامیان منتسب به رهبری شد.چنانکه آیت ا... شبستری در نشت ائمه جمعه سراسر کشور در سال 1384 در قم مدعی شد که"ما توانیستیم فتنه پان ترکیست ها را در قلعه بابک کنترل کنیم".آیت ا...شبستری به هنگام انعکاس مشکلات منطقه به مقامات کشوری علیرغم صدها مکتوب تاکنون هیچ اشاره ای به تبعیضات و مشکلات مردم آذربایجان نکرده است.نهاد نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان با اعمال فشار و خط دهی به نهاد های رهبری در دانشگاه های آذربایجان عرصه را بر فعالان حرکت ملی در دانشگاه ها نیز تنگ تر کرد است.وی مخالفان این سیاست ها را نیز از صحنه حذف می کند. برای مثال حجه الاسلام مصلح نماینده ولی فقیه در منطقه دو دانشگاه آزاد که شامل دانشگاه های آزاد موجود در آذربایجان می شود با فشارهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان از سمت خود کنار گیری کرد.

نهاد نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان در جریان قیام ضد آپارتاید ملت آذربایجان در خرداد ما امسال نیز نقش غالبی ایفا کرد.چنانکه بعد از گزارشات این نهاد به مقام رهبری ؛آیت ا.. خامنه ای معترضین و قیام گنندگان آذربایجانی را بیگانه و یا عامل بیگانه نامید.تفسیری که به مثابه حکم قتل عام ملت آذربایجان در جریان قیام تبدیل شد.نمایندگان آذربایجانی مجلس از همسوی ظاهری با مردم برگشته و اقدام به تکرار تفسیرهای آقای شبستری در نماز جمعه کرده اند که از دهان رهبری نیز خارج شده بود.

آیت ا... شبستری بر خلاف آیت ا...ملکوتی در خطبه های نماز جمعه اکثراً مثل بچه تهران ها فارسی حرف می زند.و به دلیل عملکرداش در آذربایجان به حجاج بن یوسف آذربایجان تبدیل شده است.
به غیر از اقدامات نماینده رهبری در بخش مرکزی آذربایجان و اقدامات مشابه نمایندگی های رهبری در دیگر مناطق آذربایجان؛ خود رهبری نیز در برخورد با آذربایجان و آذربایجانی همسو با مزاج و سعادت ملت آذربایجان حرکت نکرده است.بی تفاوت های رهبری نسبت به ظلم و تبعیض های روا شده به آذربایجان در طول سالهای بعد از انقلاب ،بی پاسخ گذاشتن هزاران نامه و مکتوب از طرف روشنفکران آذربایجان در ارتباط با مسایل و مشکلات اقتصادی،سیاسی و هویتی آذربایجان؛جانبداری از دولت و مزدور و خارجی خواندن تقریباً میلیونها معترض آذربایجانی به سیاست های دولت ایران بر ضد آذربایجان،تایید رای شورای امنیت ملی کشور برای سرکوب قیام مردم آذربایجان از طرف نیروهای نظامی در خرداد ماه و تعریف و تمجیدهای متعدد وی از زبان فارسی و حمایت علنی از سیاست های فارس محوارنه دولت از طرف شخص رهبری باعث شده ملت آذربایجان خاطره خوشی از رهبر و نهاد رهبری نداشته باشند.

مجلس خبرگان نیز به دلیل سکوت در برابر اقدامات رهبری در آذربایجان و عدم نظارت آنان بر کار کرد رهبری و مهمتر از آن حضور نیروهای مخالف شریعتمداری در آن مجلس از پایگاه مستحکمی در آذربایجان برخوردار نمی باشد.از طرفی تغییر تاکتیکی فعالان ملی آذربایجان از برخورد منفعلی با مسولان منطقه به برخورد انفعالی و اقدام به روشنگری عملکرد و کار کرد آنان به مردم همگی عواملی هستند که می تواند مشروعیت مهمترین نهاد حکومتی ایران در آذربایجان را به زیر سوال ببرد.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home