Monday, October 29, 2007پیروزی دموکراسی در انتخابات ترکیه
-------------------------------------------------------------------------------
احسان آستارالي
-------------------------------------------------------------------------------
انتخابات مجلس ترکیه با شرکت ۱۴ حزب سیاسی و بیش از ۷۰۰۰ کاندیدا برای ۵۵۰ صندلی مجلس ملی ترکیه دیروز ۲۲ جولای ۲۰۰۷ به پایان رسید و حزب حاکم ترکیه بار دیگر با اقتدار تمام به قدرت رسید. در انتخابات دیروز حزب عدالت و توسعه با بهره گیری از تبلیغات صحیح و جلب اعتماد ملت ترکیه توانست بعد از ۵۰ سال به عنوان حزب حاکم برای دومین بار با رای بیشتر به مجلس ملی ترکیه راه یابد در این انتخابات عدالت و توسعه با ۳۴۱ وکیل، جمهوریت خلق با ۱۱۱ وکیل، حرکت ملی با ۷۱ وکیل، کاندیدهای مستقل وابسته به کردها ۲۴ وکیل، دیگر کاندیداهای مستقل هم ۴ وکیل به عنوان وکلای ملت انتخاب شده و به محلس ملی ترکیه راه یافتند. مسعود ییلماز هم که سابقا دو بار به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود این بار به عنوان وکیل مستقل از ریضه شهری پدری خود انتخاب شد.

آنچه در این انتخابات حایز اهمیت بود توجه بیش از پیش رسانه های دنیا به انتخابات ۲۰۰۷ ترکیه بود چرا که خیلی ها این انتخابات را به عنوان رفراندوم به حساب می آوردند که ملت ترکیه بعد از ۴ سال می خواهند عملکرد احزاب در قدرت و خارج از قدرت را ارزیابی کنند و خیلی ها به این خاطر به این انتخابات به عنوان رفراندوم ملی نگاه می کردند

همچنین در این انتخابات نگاه ملت ترکیه به ثبات و استقرار، مساله امنیت، رفاه، اقتصاد هم نگاه ویژه داشتند و خیلی از تحلیل گران مسائل ترکیه بر این اعتقاد بودند که ملت ترکیه به ثبات، امنیت و اقتصاد رای خواهند داد و هر حزبی که برای این کارها برنامه مدون داشته باشد رای خواهند داد و از غوغا و هیاهو خسته شده اند و نمی خواهند بیش از این شاهد رقابتها و مجادلات بی حاصل رهبران احزاب باشند آنها از احزاب برای امنیت و اقتصاد خود برنامه می خواهند.

علاوه بر این مسائل مبارزه با ترور و اتحادیه اروپا هم برای بسیاری از مردم ترکیه برای رسیدن به ثبات اقتصادی و امنیت اقصادی با اهمیت بود

جمهوریت خلق عقب ماند

با اینکه حزب جمهوریت خلق به عنوان حزب مخالف اصلی در مجلس ملی ترکیه حضور داشت و برای انتخاب ریاست جمهوری عبداله گل رای نداد و در انتخابات ریاست جمهوری در مجلس گذشته حاظر نشد و به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد و دادگاه هم به نفع جمهورت خلق رای داد ولی در این انتخابات خیلی ضعیف ظاهر شد و با اینکه مدعی بود که این بار به تنهائی به حزب حاکم تبدیل خواهد شد ولی به خاطر ضعف تبلیغات و نبود برنامه مدون نتوانست مدافع ادعای خود شود بازی را به حزب عدالت و توسعه واگذار کرد. شعار جمهویت خلق به رهبری سیاستمدار باسابقه آقای دنیز بایکال “شیمدی جمهوریت خلق زامانی” و “تک باشینا اقتدار” بود که نتوانست به خاطر سخنرانی های شعارگونه سخنرانان خود و همچنین افشاء بی جهت رقیب خود اردوغان به پیروزی قابل قبول برسد. دیروز در اردوگاه جمهوریت خلق ماتم و اتهام زنی به رهبران حزب حاکم بود

بازگشت حرکت ملی به مجلس ملی ترکیه

حزب حرکت ملی با تکیه بر مبارزه جدی با ترور و حفظ منافع ملی ترکیه در مقابل کشورهای خارجی و اتحادیه اروپا پا به میدان مبارزه انتخابات نهاد و رهبر این حزب آقای دولت باغچه لی بیشترین حمله را به برنامه های ۴ سال گذشته حزب حاکم یعنی عدالت توسعه داشت و در این افشاگری ها هم تا حدودی موفق شد و توانست به عنوان سومین حزب با بیش از ۷۰ وکیل به مجلس ملی ترکیه باز گردد و به عنوان حزب مخالف حزب اردوغان در مجلس حضور داشته باشد حزب حرکت ملی در سال ۲۰۰۲ نتوانسته بود سقف رای احزاب در ترکیه برای ورود به مجلس که ۱۰ درصد کل رای است را به دست آورد ولی این بار توانست بیش از ۱۴ درصد کل رای ماخوذه را به خود اختصاص دهد. این رای نشان داد که ملت ترکیه به مبارزه با ترور هم همسان توسعه اقتصادی اهمیت می دهد

پ.ک.ک و کردهای افراطی بازنده اصلی

در این مرحله از انتخابات ترکیه با اینکه کردها می تواسنتند با نام “د.ت.پ یا حزب جامعه دموکراتیک” شرکت کنند ولی به خاطر اینکه نمی توانستند سقف 10 درصد کل رای برای ورود به مجلس را به دست آورند و به این خاطر همگی به صورت مستقل شرکت کرده بودند حتی دبیر کل این حزب هم به عنوان کاندیدا مستقل از ماردین شرکت کرده بود و انتخاب شد و در کل ۲۴ وکیل مستقل حامی هویت کردی به مجلس ملی ترکیه انتخاب شدند دراین باره این نکته حایز اهمیت است که با اینکه این کاندید ها با استفاده از چندین رادیو و تلویزیون کردی و تلویزیون های بین المللی بیشترین تبلیغات را داشتند ولی نتوانستند در شهر دیاربکر هم به اکثریت دست یابند و در این شهر حزب عدالت و توسعه رای اول را آورد، کردها که بیشترین تبلیغات را برای کردی نشان دادن شهر دیاربکر به عمل آورده بودند در عمل خلاف این ثابت و نشان داد که کردها در انتخابات آزاد نمی توانند رای اول را هم در این شهر به دست آورند مدعیان ۲۰ میلیون کرد در ترکیه در عمل شکست سختی خوردند و به زور توانستند ۲۴ وکیل به مجلس ترکیه بفرستند با این انتخابات آزاد طرفدران پ.ک.ک. عصبانی شده بودند و در چند روستا با ملت درگیر شدند و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند و این انتخابات درسی بود به پ.ک.ک و حامیان آن که این گروه طرفداری در میان کردها هم ندارد و باید از حمایت این گروه تروریست دست بردارند و آنها هم اگر خواهان زندگی مسالمت آمیز با تورکها هستند باید به پروسه دموکراتیزاسیون خاورمیانه بپیوندند و سلاح را بر زمین بگذارندو یا به عنوان یک گروه مافیائی به قاچاق اسلحه، مواد مخدر، ترور و قاچاق انسان ادامه دهد.

حضور پر رنگ الجزیره انگلیسی در این دوره

الجزیره انگلیسی زبان در این دوره با بیش از ۴ خبرنگار حرفه ای از ۳ شهر به صورت مستقیم این انتخابات را گزارش می کرد. نازنین مشیری و کلارک از شهر استانبول، بارنبی فلیپس از آنکارا و استانبول، جان کوکسون از شهر دیابکر در عرض یک هفته گذشته گزارش های مختلفی مخابره کردند همچنین در روز 21 جولای هم یک گزارش مستند درباره آتاتورک* به گزارشگری آقای عمران قاردا از الجزیره پخش شد و در سایت الجزیره هم موجود است در این گزارش با یک نویسنده ارمنی تبار ترکیه هم به نام “سیون نیسانیان” هم که مخالف جمهوری ترکیه بود مصاحبه شد این نویسنده یک کتابی نوشته به نام”یالنیش جمهوریت” که در این گزارش هم نشان داده شد

آقای جان کوکسون در چند روز گذشته بیشترین سمپاتی را به نفع کردها از شهر دیابکر انجام داد چندین گزارش از نحوه تبلیغات کاندیدا های کرد و از متینگهای آنها به صورت مستقیم ارائه کرد ایشان چند ماه پیش هم یک گزارش مستند از کردستان عراق هم آماده کرده بود به نام”در جستجوی کردستان” که از الجزیره انگلیسی زبان پخش شد و در این گزارش حتی با عبداله مهتدی دبیرکل حزب کومله هم مصاحبه شد و یکی مراسمات آنها را در شهر اربیل نشان داده شد و همچنین دره بارزان هم در این گزارش جایگاه خاصی داشت.

همچنین نازنین مشیری هم یک گزارش درباره ارامنه ترکیه یک گزارش هم درباه هتلهای اسلامی ترکیه هم مخابره کرد که تقریبا می توان گفت طرفدرانه بود آقای کلارک هم با دو کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه از استانبول به نام آقای مروان بیشارا از فلسطین و آقای چنگیز آکتار از ترکیه لحظه به لحظه انتخابات را به صورت مستقیم تحلیل می کردند و آقای بارنبی فلیپس هم از آنکارا تمامی لحظات انتخابات را مخابره می کرد. علاوه بر این خبرنگاران سایت الجزیره هم بیشترین مطلب و تحلیل از این انتخابات را به زبان انگلیسی منتشر کرد.

*Father of the Turks


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home