Monday, October 29, 2007توافق و اجماع
-------------------------------------------------------------------------------
احسان آستارالي
-------------------------------------------------------------------------------
جوامع مدرن و سیاستمداران این جوامع برای ادامه حیات خویش و ملت خویش با تجربه اندوزی از گذشته، قوانین مکتوب و نانوشته ای در جامعه خویش ساری و جاری کرده اند و برای مدیریت عالی جامعه و هدایت و مدیریت سیستم جامعه خویش به روشهای مدرن و آپ دیت شده رو آورده اند و به این خاطر در جوامع مدرن و دموکرات رفراندوم به جزئی از زندگی آن جوامع تبدیل شده است و هرگاه مدیران سیاسی در مساله ای مهم به خاطر اهمیت آن قضیه خود نمی توانند تصمصم بگیرند به سوی ملت خویش رو می آورند از ملت کسب تکلیف می کنند به سوی رفراندوم می روند این مساله نشانه بلوغ سیاسی جوامع مدرن و دموکرات می باشد که از ملت خویش حرف شنوی می کنند و به رای ملت خویش تمکین می کنند.

احزاب و گروههای مدنی جوامع مدرن با عنایت به این مساله که یک گروه و یک فرد یا حزبی توانائی اداره احسن جامعه را ندارد و بدون شک در کار خویش نقصان خواهد داشت بدون اینکه خواهان حذف رقیب خویش شوند یا گروه های مدنی را از صحنه حذف کنند آنها را برای اشتراک بیشتر در سیاستگذاریها و پیگری مشکلات جامعه خود دعوت می کنند و همه نیرو ها را برای پیشرفت جامعه بکار می گیرند به این خاطر است که در این جوامع روحیه اشتراک در کارهای اجتماعی و سیاسی بالا می رود با اشتراک افراد بیشتر روح دموکراسی در این جوامع همیشه پابرجا می ماند.بای بک

در این جوامع اگر موقعی یک حزبی اگر نتواند به تنهایي اکثریت کرسی های پارلمان را بدست آورد با حزب رقیب ائتلاف می کنند و با توافق همدیگر و با توافق احزاب دیگر دولت را برای اداره جامعه تشکیل می دهند و این مساله در جوامع دموکرات و دارای سیاستمداران با تجربه هیچ وقت به مشکلی حاد تبدیل نمی شود و با توافق بین احزاب و سیاستمداران حل و فصل می شود و مدیریت جامعه و منافع ملت هیچ وقت به خاطر این کارها به خطر نمی افتد و تمامی ارگانهای دولتی به کارهای روزانه خویش بدون اینکه تغییرات اساسی صورت بگیرد ادامه می هند این نتیجه توافق و اجماع احزاب قدرتمند و سیاستمدران با تجربه آن جوامع می باشد.

حرکت ملی آذربایجان و احزاب موجود در این حرکت و فعالان ملی مستقل و منفرد به جای مجادلات بی حاصل در مورد مساله یا مسائلی که با توافق واجماع قابل حل است٫ با درس گرفتن از جوامع مدرن بلوغ سیاسی و اجتماعی خویش را به ملت آذربایجان نشان دهند و منافع ملی را قربانی منافع شخصی و گروهی خویش نکنند حرکتی که ادعا دارد در مرحله جدید دارای دو دهه سابقه فرهنگی و سیاسی است باید صاحب سیاستمداران با تجربه ای باشد که بتوانند خوب را از بد تشخیص دهند و انرژی خویش را برای کارهایی که نفعی به ملت آذربایجان ندارند کنار بگذارند با توافق همدیگر افقهای جدیدی را در حرکت ملی آذربایجان ترسیم کنند و بلوغ سیاسی و اجتماعی خود و احزاب خویش را با کارهای جدی سیاسی نشان دهند.

احزاب ملی اگر نتوانند انرژی حاصل از مبارزات شهیدان از جان گذشته و مبارزان در زندان را به یک کانال درست هدایت کنند و این انرژی را نه برای تبلیغ و مطرح کردن خویش بلکه برای منافع آذربایجان بکار نگیرند آذربایجان در آینده دچار مشکل خواهد شخصیتهای مطرح حرکت ملی آذربایجان و احزاب و گروههای ملی باید در مورد مسائل بر زمین مانده حرکت ملی و مسائلی که در مورد آنها هنور مجادله است و توافقی درباره آنها به صورت جمعی صورت نگرفته در آینده نزدیک افکار خود را باید به هم نزدیک کنند و در چاچوب سعادت ملت آذربایجان در مورد این مسائل به توافق و اجماع برسند تا بتوانند با تجمیع انرژی موجود در حرکت ملی کارهای اساسی را به نحو احسن به سرانجام برسانند.بای بک

هیچ مشکلی در دنیا بدون راه حل نیست فقط کافی است کمی دیالوگ مثبت بین گروههای و شخصیتها صورت بگیرد و با تمسک به اصول دموکراسی و رای اکثریت می توان به یک اتحاد عملی دست یافت و نظر تمامی افراد و گروهها را به هم نزدیک کرد امروزه محتوای مبارزه بیش از تبلیغ و اقناع پیروان یک فکر و گروه مهم است اگر محتوای مبارزه نتواند مریدان یک حزب را به سر منزل مقصود برساند دیر یا زود دچار ریزش نیرو خواهد شد با کارهای نمایشی، سطحی و تبلیغی چند روزی می توان میدانداری کرد ولی وقتی محتوای مبارزه را درست تعریف کنیم اگر که به هدف دیر خواهیم رسید ولی خواهیم رسید

فعالان فداکار و دلسوز حرکت ملی چه در داخل و چه در خارج باید مسائل مناقشه انگیز را هر چه سریعتر با توافق و اجماع حل و فصل کنند حرکتی که می تواند آینده خاورمیانه و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد باید بلوغ سیاسی خویش را با کارهای پخته تر نشان دهد و راه آزادی آذربایجان جنوبی را مهیا کند نه انرژی ملی خویش را برای کارها و بحثهای به درد نخور هدر دهد ما همه مسئولیم فردای آذربایجان به تلاش و فداکاری ما نیاز دارد ما امروز فردای آذربایجان را می سازیم نباید تصمیماتی بگیریم یا کاری بکنیم که در مقابل نسلهای آینده روسیاه شویم.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home